چه فکر نازک غمناکی !...

 - چرا گرفته دلت ، مثل آنکه تنهایی .

- چقدر هم تنها !

- خیال می کنم 

             دچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی .

- دچار یعنی 

                                    عاشق 

- و فکر کن که چه تنهاست 

 اگر که ماهی کوچک ، دچار آبی دریای بیکران باشد ، 

- چه فکر نازک غمناکی ! ...

 اثر استاد عاشق :
 
سهراب سپهری

روحت شاد ...
/ 0 نظر / 4 بازدید