تا به ابد ...

 نه هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف 

نمی رهاند .

و فکر می کنم

کع این ترنم موزون حزن تا به ابد

شنیده خواهد شد .» ...

 پی نوشت ::. عاشق این شعرم . احساس می کنم قراره همیشه بخشی از وجود من باشه !! ...
در ضمن این شعر هم اثر استاد مرحوم سپهری می باشد .
/ 0 نظر / 10 بازدید