بدون شرح

 
حالا فهمیدی چرا دکترای اعصاب و روان همش قرص خواب آور به مریضاشون میدن ؟؟!!
من فکر میکنم دنیا ارزش ندارد ما او را نگاه کنیم 
بعضی آدم ها ارزش ندارند ؛ این سادگی ماست که به آنها ارزش میدهد .
ساده باشید و بیخیال !
که هم آدمها ی اطرافتان آدم باشند و 
هم دنیایتان 
دنیایی کند. 
در حق آنها اجهاف ( درست بود ؟؟ ) نکنید ، گناه دارند آنها به وجود شما وجود دارند.
/ 2 نظر / 9 بازدید