خدا رو ببین !

دانشجویی به استادش گفت:
 استاد! اگر شما خدا را به من نشان بدهید عبادتش می کنم و تا وقتی خدا را نبینم او را عبادت نمی کنم.

  استاد به انتهای کلاس رفت و به آن دانشجو گفت: آیا مرا می بینی؟

 دانشجو پاسخ داد: نه استاد! وقتی پشت من به شما باشد مسلما شما را نمی بینم.

 استاد کنار او رفت و نگاهی به او کرد و گفت: تا وقتی به خدا پشت کرده باشی او را نخواهی دید!


/ 9 نظر / 11 بازدید
j.raks

سلام شيوا مطالب عالي و پر احساس[قلب][گل][لبخند]

باران خاطره

تمام دارایی ام خدایی است که دغدغه ازدست دادنش راندارم

مهسا

سلام عزیز واقعا مطلب قشنگی بود مرسی[گل]

سارا

مثل همیشه قشنگ..