اسمتو بنویس :

اسمتو بنویس ببین چه جمله ای میشه

 

A: نعمت خدا
B: عشقِ همه
C: معصوم
D: با استعداد
E: خوب اما شکننده
F: احساسی برای دیگران
G: منطقی
H: آرام
I: مودب
J: لذت بردنی از زندگی
K: قابل عاشق شدن
L: با مزه
M: عالی
N: مغرور
O: ورزشکار
P: خنده رو
Q: باحال
R: غیرقابل پیش بینی
s; با احساس
T: خالص و حقیقی
U: سودمند و باهوش
V: عصبانی
W: بیخیال
X: نابغه
Y: لذت بردنی
Z: خوش مشرب
/ 2 نظر / 10 بازدید
bahador

سلام وبت خوبه خوشم اومد تبادل لینک میکنی منتظر جوابتم

باران خاطره

ازاسمم به این جمله رسیدم, مغرورنباش که نعمت خدا بدون هیچ منطقی به توکه فکرمیکنی مودبی پس مغرور شدی بی کم کاست خواهد رسید:-P