میدونی ؟؟؟

میدونی اینایی که میان نگاه می کنن و کامنت نمیزارن مث چی می مونن ؟؟؟؟؟؟؟؟سوالیول 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

 

مثل بز !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

که علف بهش میدی  حتی به یه صدای در هم ورهم بلد نیس تشکر کنه !

 

( ببخشید من سر یه قضیه ای اعصابم داغونه )

/ 0 نظر / 10 بازدید