میگن :

میگن :

 

سختی های روزگار 

 

امتحان خداست ...

 

خدایا آخه مگه من چقد بچه تنبلی هستم . 

 

 

 

 

 

 

که هی مشروط میشم و دوباره باید امتحان بدم ؟؟؟!

 

/ 1 نظر / 10 بازدید