عاغا من اعتراض دارم ؟!! از امتحانام خسته شدم . تازه هنوز شروع شدن
عاغا ما امتحان فیزیک فردا رو لغو کرده بودیم و امروز همه قرار بود بریم ددر ، که یه از خدا و نتوتن بی خبری گفت آخه چرا امتحان لغو کنیم ؟
دوزتان شما در اون لحظه چه بلایی سر اون طرف میاوردین ؟
معلم فیزیک راضی به لغو امتحان بشه بعد ....
یعنی این دخترا عصاب آدمو خورد میکنن .
خدایا چرا من پسر نشدم ؟؟؟؟؟
عاغا من اعتراض دارم ؟!
/ 0 نظر / 9 بازدید