.::دلتنگی یعنی این ::.

من در سرمای وجودم بی تو دارم میسوزم . نمیدانی چه سخت است تو نباشی و من باشم . 

 

 

 .

 .

 

 

 

 

نمیدانی ، نمیفهمی ؛ تو شاید در آرامش باشی ، اما من در چیزی هستم که ان را آشفتگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

 .

 

 

 

 

نمیتوان نامید ! پس بدان که چقدر در سختی بی تو ماندن هستم ...

 

 

جمله هاش سرو ته نداشت نه ؟؟؟؟ این یعنی دلتنگی !!!

/ 0 نظر / 9 بازدید